ห้องเรียนออนไลน์

เปลี่ยนห้องเลคเชอร์ธรรมดาให้เป็นห้องเรียนยุคดิจิทัลด้วย Interactive Classroom

จุใจกับจอระบบสัมผัสขนาด 100’’ ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD เหมาะกับการนำเสนองานและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สามารถสลับเขียนระหว่างไวท์บอร์ดปกติกับดิจิทัลไวท์บอร์ดได้ในคลิกเดียว

  • เปลี่ยนกระดานธรรมดาเป็น Interactive Whiteboard ใช้งานได้ทั้งไวท์บอร์ดปกติและดิจิทัลไวท์บอร์ด

  • พื้นที่การใช้งานระบบสัมผัสได้ถึง 100 นิ้ว

  • นำเสนองานและส่งภาพจากมือถือ แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊กส่วนตัวของผู้สอนและผู้เรียนได้ทันที ไม่ต้องใช้สายสัญญาณอีกต่อไป